domingo, 9 de diciembre de 2012

Els ions

Els ions son átoms que han perdut o guanyat electrons a la seua escorça i aconsegueixen carrega elèctrica.

Depenent de si l'àtom guanya o perd electrons reb un nom diferent:

-Anio: en aquest cas l'àtom guanya electrons. Representat es posaria la càrrega en negatiu com a superíndex de l'element.

-Cations: aquest tipus de ions perden electrons i per tant es queda carregat positivament. Es representa colocant la carrega positiva com a superíndex de l'element.

Ací deixe un article que pot interesar sobre el motor de ions, que funciona per l'acceleració dels ions (carregats elèctricament) mitjançant un camp elèctric, i que es creu que es podra arribar fins a mart gràcies a aquests motors: (premeu l'enllaç)

Motor de ions
sábado, 1 de diciembre de 2012

Nivells electrònics i electrons de valència

El físic danés Niels Bohr va elaborar la teoria de que l'escorça electrònica estava dividida en varies capes o nivells d'energia, estant limitat el nombre d'electrons que podia haber en cada nivell.

Quan el nivell es més alt, més energia té. Els àtoms estan distribuits de forma que l'àtom quede estable. La distribució dels electrons de menys energia es anomenada configuració electrónica fonamental.

Els electrons de valència són els electrons amb més energia, que ocupen el nivel més extern i que determinen la reactivitat química d'un element. Els elements amb els mateixos electrons de valència tindran una reactivitat química semblant, com per exemple el sodi i el potassi, que tenen 1 electró de valència. 

En aquesta imatge poden observar-se els diferents nivells electrònics d'aquest àtom i els electrons de valència.

http://depa.fquim.unam.mx/QI/contenido/per8.htm

jueves, 29 de noviembre de 2012

Els isòtops

El nombre de neutrons que un àtom pot tindre dins del seu nucli pot variar. Quan ocorre aixó, es produeix un isòtop, àtoms amb el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.
Com per exemple el carboni, en aquesta foto es poden observar diferents isòtops del carboni:

http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/isotopos2.htm
Aquesta es la representació simbòlica d'un isòtop, colocant-se el símbol de l'element, el nombre màssic i el nombre atòmic:
http://quimicaparaaprender.blogspot.com.es/

Quasi tots els elements químics estan compostos d'una mescla d'isòtops en proporcions diferents, és l'anomenada abundància natural 

miércoles, 28 de noviembre de 2012

El nombre atòmic i el nombre màssic

Es coneix que un àtom te protons (càrrega positiva), electrons (càrrega negativa) i neutrons (sense càrrega).

Donç el nombre atòmic es el nombre de protons que hi ha en un àtom. Representat amb la lletra Z.
I el nombre màssic es el nombre de protons i neutrons que hi ha al nucli d'un àtom. Representat amb la lletra A.

Si volguerem saber els electrons d'un àtom seria tan fàcil com restar al nombre màssic el nombre atòmic.

                                                    A - Z = nombre d'electrons

martes, 27 de noviembre de 2012

Models atòmics

Al llarg de la historia hi ha agut varies teories atòmiques, proposades per diferents científics:
Dalton, Thompson, Rutherford i Bohrs van ser els mes destacats.
Ací deixe un breu vídeo que explica les seues diferents teories:


La taula periòdica dels elements

Com tots sabeu hi han 118 elements químics, (6 d'ells encara no han sigut anomenats), els quals estan distribuïts en la taula periòdica dels elements, per mitjà de grups i períodes per a relacionar totes les propietats del elements, el que facilita l'elaboració de teories. Per a entendreu millor aquesta taula es pot comparar amb una biblioteca de llibres, on aquests estan ordenats de forma que siga fàcil trobarlos.

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/tabla_periodica/mc.html

Benvinguts!

Us done la benvinguda al meu blog de Física y Química, en aquest moment no he pujat encara ninguna entrada però aniré afegint-ne al blog al llarg del curs. La primera part del blog tractarà sobre química y la segona sobre física. Bé, espere que us agrade y vaig a posar-me ja a fer entrades!