jueves, 29 de noviembre de 2012

Els isòtops

El nombre de neutrons que un àtom pot tindre dins del seu nucli pot variar. Quan ocorre aixó, es produeix un isòtop, àtoms amb el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.
Com per exemple el carboni, en aquesta foto es poden observar diferents isòtops del carboni:

http://www.ehu.es/biomoleculas/isotopos/isotopos2.htm
Aquesta es la representació simbòlica d'un isòtop, colocant-se el símbol de l'element, el nombre màssic i el nombre atòmic:
http://quimicaparaaprender.blogspot.com.es/

Quasi tots els elements químics estan compostos d'una mescla d'isòtops en proporcions diferents, és l'anomenada abundància natural 

No hay comentarios:

Publicar un comentario