domingo, 9 de diciembre de 2012

Els ions

Els ions son átoms que han perdut o guanyat electrons a la seua escorça i aconsegueixen carrega elèctrica.

Depenent de si l'àtom guanya o perd electrons reb un nom diferent:

-Anio: en aquest cas l'àtom guanya electrons. Representat es posaria la càrrega en negatiu com a superíndex de l'element.

-Cations: aquest tipus de ions perden electrons i per tant es queda carregat positivament. Es representa colocant la carrega positiva com a superíndex de l'element.

Ací deixe un article que pot interesar sobre el motor de ions, que funciona per l'acceleració dels ions (carregats elèctricament) mitjançant un camp elèctric, i que es creu que es podra arribar fins a mart gràcies a aquests motors: (premeu l'enllaç)

Motor de ions
No hay comentarios:

Publicar un comentario